biomech, biomechanika, realizm, surrealizm, fantastyka,
biomechanic, realistic, surreal, fantasy,
piercing, modification, suspension  Contact  

Sebastian Żmijewski
Tattoo & Body Art Gallery
Sieradz, Polandwww.bloodyart.pl